Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Ruth Brusdal og Håkon Skjellevik-Heger står på scenen

Bærekraftskonferansen 2024 – fra ord til handling

Norengros K.J. Brusdal inviterte kundene sine inn for å vise hvordan det store temaet bærekraft omdannes til aktiviteter og tiltak i hverdagen.

I februar arrangerte Norengros K.J. Brusdal sin egen bærekraftskonferanse i Peer Gynt-salen i selveste Grieghallen. Med teamet “Fra ord til handling” ønsket de å dele av sitt eget bærekraftsarbeid med ønske om å inspirere til konkrete tiltak, og ufarliggjøre noen av de mange ord og uttrykkene innenfor dette tverrfaglige temaet.

Dette var den konferansen hvor det ble kommunisert budskap folk forstod, kunne kjenne seg igjen i og bringe med seg til sin egen bedrift

Konferansen ble åpnet av den lokale artisten Victoria Bakka som sang «Vår beste dag» skrevet Erik Bye. Etter denne nydelige åpningen fikk over 300 deltakere høre fra flere dyktige foredragsholdere.

Inspirerende foredrag

Kikki Kleiven, leder for Bjerknessenteret for klimaforskning, var først ute og gav oss et overordnet bilde av den dramatiske, globale klimasituasjonen. I tillegg satte hun dagens situasjon inn i et historisk perspektiv.

Deretter holdt direktør for Drift og bærekraft i Norengros AS, Håkon Skjellevik-Heger og daglig leder og eier i Norengros K.J. Brusdal, Ruth Brusdal, et innlegg om hvordan man må spise «Bærekrafts-elefanten» bit for bit.

Neste ut var Miljø- og bærekraftsansvarlig hos Norengros K.J. Brusdal, Tor Mario Auran, som sammen med sin kollega Robin Bogwald, fortalte hvordan selskapet bevisst bruker klimaregnskapet som en vesentlighetsanalyse. De avsluttet med å vise eksempler på produkter som bidrar til reduksjon av CO2-utslipp og reduksjon av jomfruelig plast.

Inki Brown fra PwC Bergen, gikk enda mer innpå klimaregnskapet og de forskjellige scopene, og hvordan klimaregnskapet er «grunnmuren» for veldig mye av rapporteringen flere selskap nå må rapportere på eller må forberede seg på.

ECIT var neste selskap på scenen hvor Flemming Wagner blant annet knyttet de forskjellige temaene innenfor bærekraftsrapportering (ESRS) opp mot årsregnskapet.

Vi i PwC Norway var stolt samarbeidspartner under konferansen. Mine key takeaways; å ha god oversikt over hvor virksomheten har påvirkning, og hvordan selskapet kan påvirkes, er viktig for god styring så vel som rapportering. Bærekraftsrapportering er som trening - det kan gjøre vondt når man holder på, men det gjør virksomheten bedre rustet for fremtiden. Overgangsplaner omfatter mer enn bare et mål. Man må også lage konkrete tiltak og planer for å nå målet.

- Inki Brown, PwC Norway.

Panelsamtale om gjenbruk av håndtørkepapir

Etter lunsj ble det presentert et nytt konsept i en panelsamtale – Gjenbruk av håndtørkepapir. I samarbeid med leverandøren Tork og avfallaktøren BIR Bedrift AS, skal tørkepapir samles inn fra Norengros K.J. Brusdal sine kunder for så og sendes tilbake til Tork sin fabrikk hvor det blir nye papirprodukter.

Det ble også snakket om sosial bærekraft i to innlegg. FUTURE-PROOF er et nettverk i regi av Raftostiftelsen og Bergen Næringsråd. Daglig leder i Raftostiftelsen, Jostein Kobbeltvedt tok oss tilbake til tragedien i Rana Plaza og fortsatte så med å fortelle om hvordan medlemmene i FUTURE-PROOF fikk økt kompetanse i form av workshops, dilemmatrening og deling.

Camilla Valen snakket på vegne av vinner av Bærekraftsprisen 2023. Sverre W. Monsen AS selger arbeidstøy og ble tildelt prisen blant annet på bakgrunn av at: «Tekstilbransjen bidrar til åtte prosent av verdens klimagassutslipp. Årets prisvinner er et forbilde ved å sikre produksjon under trygge forhold, i prosesser som påvirker miljøet i minst mulig grad».

Sist, men på ingen måte minst, fikk deltakerne et energisk foredrag av Øystein «Pølsa» Pettersen. Pølsa summerte hele konferansen på en uforglemmelig måte ved å snakke om forskjellen på ønske og mål. Har du satt deg et mål må man faktisk også gjøre noen tiltak for å komme dit.

Gode tilbakemeldinger

– Ønsket vårt var at deltakerne skulle kunne gå hjem med tips og idéer til faktiske tiltak de kan gjøre i sine egne virksomheter, forteller Tor Mario. Det kan være mindre ting som å begynne med et klimaregnskap, til «større» ting som klimastrategi eller innkjøp av elektriske kjøretøy.

– Dette var den konferansen hvor det ble kommunisert budskap folk forstod, kunne kjenne seg igjen i og bringe med seg til sin egen bedrift, var en av mange tilbakemeldinger fra de 330 deltakerne.

Tor Mario på scenen
Presentasjon av klimagassutslipp i verden vs Norge