Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Bilde fra fagdag om renholdBilde fra fagdag om renhold

Gi bedriften et kompetanseløft med kurs fra Norengros

I dagens arbeidsmarked er kompetanse ferskvare. Norengros tilbyr derfor skreddersydde kurs og opplæring til alle kunder – slik bidrar vi til at medarbeiderne dine til enhver tid har god og oppdatert kunnskap.

– Det stilles stadig høyere krav til kompetanse, også innenfor renholdssektoren. Vi merker helt klart en økt etterspørsel etter kursing – blant annet fordi kompetanseheving er blitt et vanlig tildelingskriterium ved offentlige anbud på renholdstjenester, forteller Anne Mette Skår Bernes, salgskonsulent og utdannet renholdsoperatør hos Norengros K.J. Brusdal.

Norengros er Norges største leverandør av forbruksvarer til offentlig og privat sektor, og via våre over 200 dedikerte fagspesialister har vi gjennom årene bygget opp en betydelig fagkunnskap. Denne kunnskapen ønsker vi å dele med deg som kunde. Både ved å være en trygg samarbeidspartner, og i form av kostnadsfrie kurs – blant annet innenfor områdene helse og renhold.

Ved å benytte Norengros som kursleverandør får kundene tilgang til en unik fagkompetanse og ikke minst produktnøytrale kurs

– Kompetanseheving inngår i avtalen, det er altså noe vi tilbyr helt gratis som en «service i servicen». Det at Norengros inkluder kurs som en del av totalpakken på den måten, setter mange kunder stor pris på, sier Skår Bernes.

Fagdag renhold
Fagdag renhold
Fagdag renhold

Skreddersydd og produktnøytral opplæring

Norengros leverer medisinsk forbruksmateriell til sykehus, sykehjem, legevakter og andre helseinstitusjoner. Samtidig arrangeres det kurs i hele spekteret av rutineoppgaver som daglig utføres i helseinstitusjonene. Og fordi alle Norengros’ kurs- og opplæringskonsepter blir skreddersydd etter kundens ønsker og behov, er ingen dager like for fagspesialistene på jobb «ute i felten».

– Hvilke områder vi vektlegger, varierer veldig fra kunde til kunde. På et sykehjem vil det være mer aktuelt å undervise i stell av liggesår enn på en legevakt – hvor det går mer i for eksempel behandling av kuttsår, forteller daglig leder i Norengros Helseservice, Camilla Skog Rodal.

Det er utrolig nyttig å samle folk i bransjen. Leverandørene får vist seg fram og presentert produktene sine, samtidig som kundene får treffe hverandre og utveksle erfaringer. Det siste er vel så viktig», sier Anne Mette

Ved å benytte Norengros som kursleverandør får kundene tilgang til en unik fagkompetanse og ikke minst produktnøytrale kurs, fortsetter Camilla.

– Fagspesialistene våre har ulik bakgrunn, men er alle eksperter på sine felt. For eksempel har en av våre ansatte mastergrad i sår fra University of Cardiff. Hun er den eneste i Norge med så høy utdannelse innen sår og sårstell. Fordi vi har kompetansen til å kjøre kursene selv, trenger vi ikke å koble inn leverandørene våre. Det gjør at vi kan fokusere fullt og helt på fag – og ikke produkter.

Messer med merverdi

I tillegg til å holde kurs arrangerer Norengros både messer, konferanser og temadager. Nylig gikk en stor fagmesse om renhold av stabelen i Bergen, med miljø og bærekraft som tema.

– På programmet stod blant annet foredrag med to av våre største leverandører, som fortalte om hva de gjør for å tilfredsstille våre strenge miljøkrav. Vi hadde også en messe med utstillere – hvor både leverandørene våre og samarbeidspartnere hadde stands, forteller Anne Mette.

Kursdeltakerne får en utvidet forståelse av eget fagfelt og en større mestringsfølelse. Forskning viser dessuten at faglig påfyll fører til økt trivsel på arbeidsplassen og mer motiverte ansatte

– Det er utrolig nyttig å samle folk i bransjen. Leverandørene får vist seg fram og presentert produktene sine, samtidig som kundene får treffe hverandre og utveksle erfaringer. Det siste er vel så viktig, sier Anne Mette.

Kompetanse gir trivsel

At det er en god investering å sende de ansatte på kurs og konferanser, er ikke Camilla i tvil om.

– Kursdeltakerne får en utvidet forståelse av eget fagfelt og en større mestringsfølelse. Forskning viser dessuten at faglig påfyll fører til økt trivsel på arbeidsplassen og mer motiverte ansatte, og det er jo en bonus i seg selv.

Og tilbakemeldingen fra kundene?

– De føler at de går ut av kurset med ny kunnskap som gjør arbeidshverdagen deres lettere – og artigere, avslutter Camilla.

Norengros leverer skreddersydde kurs og opplæring for kunder innenfor helse og renhold. Fagspesialistene våre har solid bransjeerfaring og sørger for at dine ansatte til enhver tid har kompetansen de trenger.

Er det på tide med faglig påfyll? Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg.

NILFISK-Liberty-SC50-reception

Vil du lese flere artikler?

Her har vi samlet alle artikler til renholdsbransjen – god lesing!