Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Arbeider lager boller på fabrikk

Norengros rangert til øverste etiske nivå

Som medlem av Etisk handel Norge (EHN) rapporterer Norengros årlig om arbeidet innen etisk handel. Tidligere har de oppfylt kvalitetsnivået Basis, men i år har de latt latt seg vurdere mot et enda mer avansert nivå – med suksess. Norengros har som en av få bedrifter oppnådd foreløpig høyeste nivå, Gjennomfører.

EHN er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. De 216 medlemsbedriftene i EHN rapporterer årlig på aktsomhetsvurderinger, og merkes når de oppfyller kravene de har satt. For å øke kvaliteten på aktsomhetsvurderingene i enda større grad har EHN nå innført et nytt nivå.

– Mange medlemmer er kommet godt i gang med basisnivået, et knippe ambisiøse og modne medlemmer jobber mot det nye gjennomfører-nivået, og nå vil vi gratulere Norengros med å ha oppfylt nettopp dette nivået, som foreløpig er det øverste! De har vist solid progresjon i sitt omfattende arbeid med aktsomhetsvurderinger, sier Cathrine Berg-Nielsen i EHN.

Grundig evaluering og grunnleggende verdier

EHN baserer seg på et betydelig datagrunnlag i sine evalueringer. De omfattende dokumentasjonskravene gir objektive og etterprøvbare vurderinger.

Norengros utmerker seg når det gjelder hvordan de håndterer sitt komplekse og brede risikobilde med mange leverandører

– Det holder ikke bare å krysse av – alt skal dokumenteres og ettergås. I tillegg må man vise at det er gjennomført i hele organisasjonen. Vi setter pris på den grundige og etterrettelige evalueringen, samt den kyndige veiledningen, fra EHN. Utmerkelsen fra dem er et kvalitetsstempel, sier Grethe Stenberg, kategori- og innkjøpsdirektør i Norengros.

At det skal være trygt å handle hos Norengros, er forankret i kjerneverdiene deres. De gjennomfører en rekke tiltak for å sikre en trygg verdikjede for arbeiderne:

– Ivaretakelse av etiske hensyn gjennomsyrer alt vi gjør, det er nærmest en del av vårt DNA. Rapporteringsarbeidet har dreid seg om å systematisere og synliggjøre dette. Å bli rangert til høyeste nivå sammen med kun et fåtall andre bedrifter er en stor anerkjennelse av arbeidet vi legger ned daglig, sier Håkon Skjellevik-Heger, drift- og bærekraftsdirektør / COO i Norengros.

Komplekst risikobilde

Norengros samhandler med svært mange aktører. Mange av disse opererer i andre land med andre regelverk, og noen i høyrisikoland hvor det kan være dårlige arbeidsforhold eller forekomme brudd på menneskerettigheter.

– Norengros utmerker seg når det gjelder hvordan de håndterer sitt komplekse og brede risikobilde med mange leverandører. De har utfyllende rutinebeskrivelser av nøkkelprosesser, god forankring i organisasjonen og tverrfaglighet i arbeidsgruppa, sier Cathrine.

For at vi skal være i forkant av de stadige endringene, er det viktig at vi kontinuerlig kartlegger, vurderer og håndterer risiko

Risikoene kan skyldes ulike faktorer, som bransjen, politiske forhold eller leverandøren selv.

– Vi bruker mye tid på å håndtere det varierte risikobildet. Når vi ønsker å sikre at samarbeidspartnere opererer i henhold til våre etiske retningslinjer, går vi inn i detaljene selv. Vi sjekker, bruker stikkprøvekontroller, tredjepartsrevisjon og de seneste årene har vi selv gjennomført årlige revisjoner av leverandører, sier Grethe.

Senest i mars besøkte Norengros tre produsenter med totalt fire fabrikker i India, og i 2022 utførte de revisjon av fem produsenter i Kina.

Forpliktelse til kontinuerlig forbedring

Selv om de nå har fått anerkjennelse for sin progresjon, er det viktig for Norengros å ikke hvile på laurbærene.

– Trusselen mot gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder er et «moving target». For at vi skal være i forkant av de stadige endringene, er det viktig at vi kontinuerlig kartlegger, vurderer og håndterer risiko. Medlemskapet i EHN bidrar virkelig til vår forpliktelse i dette arbeidet, sier Skjellevik-Heger.

I 2024 styrket Norengros i tillegg sine forpliktelser ytterligere ved å melde seg inn i UN Global Compact, verdens største internasjonale næringslivsdugnad for bærekraft.