Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Mann med hørselvernMann med hørselvern

Godt hørselvern forebygger Europas hyppigst rapporterte helseproblem

Hørselstap som skyldes støy, er det hyppigst rapporterte jobbrelaterte medisinske problemet i EU, viser data fra Det europeiske arbeidsmiljøorganet. Ifølge EU OSHA er en tredjedel av alle arbeidere i Europa eksponert for potensielt farlige støynivåer, og dermed i faresonen. Med god kartlegging av arbeidsplassens støy med påfølgende tiltak kan mye hørselsskader og sykefravær forebygges.

Hva er støy?

Støy er definert som uønsket lyd, og dette deles gjerne inn i to typer:

  • Irriterende støy fra for eksempel ventilasjonsanlegg, vifte i pc-en og liknende.
  • Skadelig støy fra støyende omgivelser > 80 dB (A) og impulslyd > 130 dB (C).

Når skal hørselvern brukes?

  • Hvis støynivået er over 80 dB(A), skal hørselvern være tilgjengelig.
  • Hvis støynivået er over 85 dB(A), skal det alltid brukes hørselvern.
  • Støyen må aldri overskride takverdien (impulsstøy) på 130 dB(C).

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver skal sikre at arbeidsmiljøet til enhver tid er fullt forsvarlig. Dette gjelder også når støy påvirker arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og trivsel.

- Arbeidsgiver skal stille hørselsvern til disposisjon når gjennomsnittlig lydtrykknivå overstiger 80 dB eller arbeidstakeren opplever støynivået sjenerende. Egnet hørselvern er påbudt når de ansatte blir utsatt for et gjennomsnittlig lydtrykknivå (normert ekvivalentnivå) høyere enn 85 dB, eller når maksimalt lydnivå er høyere enn 130 dB (C) peak. Hørselsvern skal tilfredsstille krav i forskrift om personleg verneutstyr (PVU)."

(Kilde: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/stoy/)

Hvordan velger jeg korrekt demping på hørselvernet?

Først og fremst må støynivået på arbeidsplassen kartlegges. Bruk støymålere for å finne ut hvilket nivå hørselvernet må ha. Ta kontakt med HMS-ansvarlig eller verneleder for gjennomføring. Det anbefales at lydnivået ved bruk av hørselvern er i området 70–80 dB(A). Når støynivået er målt til f.eks. 95 dB(A), og det ellers er undersøkt om støyen ikke kan reduseres på andre måter, må dempingen på hørselvernet (SNR-verdien) være minst 20 dB. 75 dB ved øret.

3M leverer et stort utvalg av innovative hørselsvern, som gjør det lettere å finne en løsning for dine behov. Ørepropper og øreklokker er tilgjengelige i ulike varianter og størrelser. Dette gjør det enklere å velge riktig produkt med god passform for hver enkelt person, noe som igjen sikrer god beskyttelse for oppgavene som utføres. 3Ms innovative produkter er designet for å være komfortable ved bruk over lengre tid, og kan dermed hjelpe teamet ditt med å møte kravene til hørselsvernprogrammet dere har implementert på arbeidsplassen.

Granberg hansker i industrimiljø

Vil du lese flere artikler?

Her har vi samlet alle artikler til industri – god lesing!