Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Grønnere bestillingsrutiner

Grønnere bestillingsrutiner

Å fokusere på miljø i innkjøpsprosessen handler om mer enn bare å velge miljømerkede produkter. Under har vi samlet noen tips til hvordan du kan redusere antall vareleveringer. Ta kontakt med oss for å høre mer om hvilke muligheter som passer best for dine behov.

Spar tid og miljø med mer effektive bestillingsrutiner

Luftforurensning fra varetransport er en av de største utfordringene innen varehandel. Alle vareleveringer belaster miljøet, og her kan både du som kunde og vi som leverandør med enkle grep bidra til å redusere utslippene.

Under har vi samlet noen tips til hvordan du kan redusere antall vareleveringer. Ta kontakt med oss for å høre mer om hvilke muligheter som passer best for dine behov.

1. Samle bestillingene: Prøv å samle alle dine innkjøp på så få leverandører som mulig. Ved å konsolidere bestillingene hos færre leverandører reduserer du antall leveranser og dermed også transportrelaterte utslipp.

2. Planlegg bestillinger: Tenk gjennom hvor ofte det er nødvendig å motta varer. Ved å planlegge bestillingene dine bedre kan du redusere antall leveranser og dermed også redusere transportutslippene. Vurder å legge opp til færre, men større leveranser på faste dager.

3. Opprett faste ordre: Ved å legge opp faste ordre får du en praktisk og fleksibel løsning for faste bestillinger, slik at du kan effektivisere innkjøpsprosessen og sikre jevn levering av nødvendige varer uten å ty til hastebestillinger.

4. Effektiv lagerstyring: Implementer et godt system for lagerstyring slik at du kan ha oversikt over varebeholdningen din. Dette vil hjelpe deg med å planlegge bestillinger bedre og unngå unødvendige hastebestillinger som kan føre til hyppigere leveranser.

5. Velg en leverandør med bredt sortiment: Ved å velge en leverandør som tilbyr et bredt spekter av produkter kan du redusere antall leverandører og dermed også transportutslippene knyttet til vareleveransene.

6. Miljøsertifiseringer og utslippsfri transport: Søk etter leverandører som har miljøsertifiseringer eller som har et uttalt fokus på bærekraft og miljøvennlige praksiser. Ved å samarbeide med slike leverandører, kan du være trygg på at de tar ansvar for å redusere miljøbelastningen knyttet til vareleveransene.

7. Bruk digitale bestillings- og kommunikasjonsverktøy: Utforsk muligheten for å bruke digitale plattformer og verktøy for bestillinger og kommunikasjon med leverandørene. Dette kan effektivisere bestillingsprosessen og bidra til å redusere papirforbruk og transportrelaterte utslipp knyttet til manuell håndtering av bestillinger og kommunikasjon.

Å fokusere på miljø i innkjøpsprosessen handler ikke bare om å velge miljømerkede produkter, men også om å tenke gjennom og forbedre innkjøpsrutinene.

Ved å implementere disse tiltakene kan du både redusere din egen miljøbelastning og være med på å adressere en av de største utfordringene innen varehandelen, nemlig luftforurensning fra varetransport. Samtidig vil du oppleve fordeler som økt forutsigbarhet og lavere administrasjonskostnader i forbindelse med varemottak.