Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Vindmøller på gressletteVindmøller på gresslette

Klimaendringer

Som ledende aktør på forbruksvarer i Norge har Norengros et ambisjonsnivå om å holde et høyt klimafokus.

Vår virksomhet påvirker klima fra aktiviteter og prosesser i verdikjeden. Dette er utslipp som bidrar til global oppvarming og klimaendringer. Forbruk av energi er en viktig faktor i å redusere klimaendringer, hvor overgangen til fornybar energi er sentral. Dette tema omfatter forbruk av energi, spesielt fossile energikilder samt energimiksen i forbruk av strøm.

Vi skal redusere i henhold til Parisavtalen i egen drift og i verdikjeden i tråd med vitenskapsbaserte mål.

Vi må enkelt og greit bli en bedre versjon av oss selv

I vår klimaplan løfter vi blikket frem mot 2030 for å møte Norges mål om å redusere utslipp med 55 prosent innen 2030. Det overordnede målet er å redusere den negative miljøpåvirkningen så mye som mulig, og da må vi hele tiden heve taket for hva som er mulig å få til. Vi må enkelt og greit bli en bedre versjon av oss selv.

Påvirkningsvesentlighet

Negativ påvirkning

 • Ressursbruk i utvinning/produksjon av råmaterialer, innkjøpte produkter/tjenester og transport.
 • Bruk og avhending av produkter solgt av Norengros. For eksempel økt avfall og feil kildesortering.
 • Energiforbruk i utvinning/produksjon av råmaterialer og innkjøpte produkter, transport og tjenester.

Positiv påvirkning

 • Klimapåvirkning ved egen produksjon av fornybar energi og overgang til nullutslippstransport.
 • Stille krav til redusert klimapåvirkning i innkjøpte produkter og tjenester utover det som er pålagt av gjeldende regelverk.
 • Kompetanseheving om produkter som bidrar til lavere klimapåvirkning.

Finansiell vesentlighet

Risiko

 • Risiko for omdømmetap dersom det avdekkes stor klimapåvirkning i verdikjeden.

Mulighet

 • Øke konkurransekraft ved å selge produkter med lavere klimapåvirkning.
 • Øke konkurransekraft ved omstilling til
   nullutslippstransport.

Les mer

Les mer om hvordan vi jobber med dette teamet