Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Illustrasjon av noen av områdene i Norengros' klimaplanIllustrasjon av noen av områdene i Norengros' klimaplan

Norengros' klimaplan

For å bidra til Norges mål om å halvere utslippene innen 2030 jobber Norengros videre med å redusere miljøpåvirkningen sin så mye som mulig. Selskapets bærekraftsgruppe har i den forbindelse utarbeidet en ny og ambisiøs klimaplan som skal være førende for bærekraftsarbeidet i tiden fremover.

Som Norges største forbruksvaregrossist har Norengros en unik posisjon i verdikjeden når det gjelder å drive frem endringer hos både leverandører og forbrukere. Ved å legge vekt på reduksjon av CO2-utslipp gjennom hele verdikjeden tar selskapet målrettet grep for å møte klimautfordringene verden står overfor. Dette har blant annet resultert i en nylig utarbeidet klimaplan med et klimaveikart som skal hjelpe selskapet med å nå utslippsmålene sine, i tett samarbeid med leverandørene.

Vi er ganske enkelt nødt til å sikre at leverandørene vi handler fra, har det samme fokuset på miljø som oss. Derfor krever vi at leverandørene våre skal sette seg vitenskapsbaserte mål. Samtidig skal vi naturligvis gjøre det samme.

– I Norengros har vi nå etablert en arbeidsgruppe som heter «Bærekraft i praksis», der alle grossistene våre er representert med hver sin representant. Identifisering og gjennomføring av klimatiltak er førsteprioritet i denne arbeidsgruppen. Vi må ikke forankre dette arbeidet bare hos ledere, men også utover i organisasjonen. «Bærekraft i praksis» er et viktig bidrag til dette, sier Anne Melsnes, leder for prosjekt og bærekraft i Norengros.

Ved å involvere de ulike grossistene rundt om i landet på denne måten sikrer Norengros at de når frem til alle i kjeden. Med over tusen ansatte er det avgjørende for selskapet at alle bidrar til å dra lasset for å skape varige endringer.

– Bærekraftsgruppen har sammen med eksterne fagmiljøer jobbet for å få på plass klimaplanen, gjøre den så realistisk som mulig og tilpasse den til bransjen vår. Vi har også snakket med interne ressurspersoner, kunder og leverandører for å høre hva de mener er viktig, for å sikre at vi treffer på relevans, forteller Anne.

Ambisiøs klimaplan

Frem til i dag har Norengros lagt stor vekt på klimagassutslipp knyttet til egen drift, og Norengros’ grossister har de siste årene vist stor investeringsvilje i elektriske kjøretøy og solcelleanlegg. Investeringene har bidratt til en samlet reduksjon av utslipp. Arbeidet med å redusere disse utslippene vil fortsette også i tiden fremover, men med den nye klimaplanen vil det være større oppmerksomhet knyttet til utslipp fra innkjøpte og solgte varer og tjenester.

Vi jobber hver dag med å bytte ut produkter som vi ser har et stort CO2-avtrykk, og finne alternativer som gir mindre klimapåvirkning. [...] Det er vanskelig å eliminere utslippene helt, men vi har et stort ansvar som grossist og må gjøre det vi kan.

– Klimaregnskapet vårt er et viktig verktøy som forteller oss hvor vi har de største utslippene, og hvilken utvikling vi har over tid. Her samler vi inn tall fra alle grossistene våre og sammenstiller for å finne ut hvordan vi ligger an som kjede. Det gjør det enklere å arbeide med riktige tiltak. Vi ser nå at den største andelen av utslippene våre er knyttet til produktene vi kjøper inn og selger videre til kundene våre. Vi skal jobbe videre med å finne løsninger for hvordan vi kan måle utslippene i scope 3 og tiltak for å redusere disse, sier Anne.

I klimaplanen som bærekraftsgruppen i Norengros har utarbeidet, er det nedsatt flere ambisjoner og milepæler som selskapet skal jobbe for å oppfylle frem mot 2030. For å nå målet om å redusere utslippene sine med 50 prosent i scope 1 og 2 (virksomhetens direkte utslipp og energiforbruk) har Norengros i den nye klimaplanen forpliktet seg til å

  • tilgjengeliggjøre klimapåvirkningen til alle produktene i nettbutikken i løpet av 2024
  • sikre at alle lette kjøretøy kjøpt inn etter 2025, skal være utslippsfrie
  • sikre at alle tunge kjøretøy kjøpt inn etter 2030, skal være utslippsfrie
  • oppnå en reduksjon på 20 prosent i energibruken i egne bygg innen 2027
  • produsere 25 prosent av strømmen selv innen 2030
  • sikre at andelen miljømerkede produkter skal utgjøre minst 40 prosent av omsetningen innen 2026
Norengros klimaplan

Vitenskapsbaserte mål i tråd med Parisavtalen

I tillegg til de ovennevnte milepælene og ambisjonene har Norengros også forpliktet seg til å sikre at leverandørene de bruker, har satt seg såkalte vitenskapsbaserte mål (SBTi) for utslippene sine innen 2027. SBTi er mål som er i tråd med Parisavtalen og det vitenskapen sier er nødvendig for å begrense den globale oppvarmingen. Den norske stat har satt forventninger til statlig eide selskaper om å sette seg slike mål.

SBTi

Initiativet for vitenskapsbaserte mål (SBTi) er en organisasjon for bedriftsklimatiltak som gjør det mulig for selskaper og finansinstitusjoner over hele verden å bidra i kampen mot klimakrisen.

SBTi er «gullstandarden» for reduksjonsmål, noe som også reflekteres i at EUs kommende krav til bærekraftsrapportering rådgir selskaper til å se sine klimamål opp mot SBTi sine utslippsbaner når man redegjør for bedriftens klimastrategi. Den norske stat har også satt forventninger til statlig eide selskaper om å sette vitenskapsbaserte mål, med henvisning til SBTi.

SBTi logo

– Vi er ganske enkelt nødt til å sikre at leverandørene vi handler fra, har det samme fokuset på miljø som oss. Derfor krever vi at leverandørene våre skal sette seg vitenskapsbaserte mål. Samtidig skal vi naturligvis gjøre det samme. Videre skal vi sikre at vi har gode data på alle produktene våre. Det skal være enkelt for kundene våre å vite hva slags CO2-avtrykk de får gjennom å handle hos oss, sier Anne.

For å redusere indirekte utslipp knyttet til varene Norengros kjøper inn og selger (scope 3), er selskapet hele tiden på utkikk etter nye og innovative produkter som minimerer belastningen på miljøet.

– Vi jobber hver dag med å bytte ut produkter som vi ser har et stort CO2-avtrykk, og finne alternativer som gir mindre klimapåvirkning. Det kan for eksempel være produkter med mindre andel av eller tynnere plast. Det er vanskelig å eliminere utslippene helt, men vi har et stort ansvar som grossist og må gjøre det vi kan, avslutter Anne.

Norengros har helt siden oppstarten i 1989 engasjert seg i miljø og bærekraft i alle ledd, fra produksjon til ferdig produkt og videre til avfallshåndtering og gjenbruk. Vi ønsker å fremme økt miljøansvar og oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlige produkter, og stiller strenge krav til oss selv, leverandørene og samarbeidspartnerne våre når det gjelder å redusere påvirkningen på miljøet. På den måten kan vi ta bedre vare på naturen og menneskene rundt oss.