Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Woodsafe kanyle- og risikoavfallsbeholderWoodsafe kanyle- og risikoavfallsbeholder

WoodSafe – avfallsbeholderen som reduserer CO2-utslippene med 66 prosent

En reduksjon i bruken av engangsplast i helsesektoren stiller krav til innovative produkter som holder god kvalitet og er produsert på en bærekraftig måte. Et godt eksempel på dette er WoodSafe – en risikoavfallsbeholder som reduserer CO2-utslippene betraktelig sammenlignet med vanlige plastbeholdere som brukes på sykehus, legekontor og andre helseinstitusjoner.

Nordiske aktører i helsesektoren kaster hvert år ti millioner risikoavfallsbeholdere, som målt i tonn er den tredje største kilden til plastavfall etter plasthansker og -forklær. Slik engangsplast har fordeler med tanke på hygiene og smittevern, men fører samtidig til mye avfall og utgjør et problem for miljøet. Faktisk står helsesektoren i Norge for over fire prosent av landets klimagassutslipp.

For å redusere klimaavtrykket og bruken av engangsplast bør alle næringer undersøke hvordan man kan bytte ut produkter i vanlig plast med produkter som er sammensatt av andre materialer – for helsesektoren er WoodSafe kanyle- og risikoavfallsbeholdere et eksempel, som er laget av fornybare råvarer fra skogen. De gjør det enkelt å kaste sprøyter, blodprøvetakingsutstyr og annet smittefarlig avfall på en forsvarlig måte som gir minst mulig belastning på miljøet.

Ved å gå fra fossilbasert plast til plast som er produsert av biokompositt, kan nordiske helseaktører oppnå besparelser på hele 39 000 tonn CO2 årlig.

– Tradisjonelle beholdere består av vanlig hardplast, mens WoodSafe er produsert av 80 prosent sagflis og furuolje. Man bruker rett og slett overskuddet fra trevirkeproduksjon. Stikker du nesa ned i beholderen, lukter det skog! sier Tor Mario Auran, salgssjef for miljø og bærekraft i Norengros K.J. Brusdal.

WoodSafe kanyle- og risikoavfallsbeholdere har en svært brukervennlig utforming og er tilgjengelig i størrelser fra 0,5 liter til 50 liter.

– Og når det gjelder transport og distribusjon, er det også en fordel at produksjonen foregår i Sverige. Dette gir kortere reisevei og større nærhet til brukerne, noe som slår positivt ut i klimaregnskapet, sier Tor Mario.

Fakta om WoodSafe

  • Laget av fornybare råvarer fra overskuddet av trevirkeproduksjon.
  • Reduserer CO2-utslippet med 66 prosent sammenlignet med tradisjonelle risikoavfallsbeholdere.
  • Produseres i Sverige med biokompositt fra selskapet Stora Enso, som kan gjenbrukes som materiale opptil syv ganger eller resirkuleres sammen med andre plastmaterialer.
  • Holdbart og brukervennlig design.
  • Tilgjengelig i størrelsene 0,5, 2, 3, 6, 12, 25 og 50 liter.
  • Nå tilgjengelig i Norengros’ sortiment.

En gamechanger i helsesektoren

Ettersom alle risikoavfallsbeholdere i dag går til forbrenning etter endt bruk, er det en stor fordel at beholderen er laget av et fornybart biokomposittmateriale som gir lavere utslipp under både produksjons- og forbrenningsprosessen. I den sammenheng kan WoodSafe vise til en reduksjon i CO2-utslippene på hele 66 prosent sammenlignet med tradisjonelle plastbeholdere. Ved å gå fra fossilbasert plast til plast som er produsert av biokompositt, kan nordiske helseaktører oppnå besparelser på hele 39 000 tonn CO2 årlig.

– I Norengros jobber vi hele tiden med å finne mer bærekraftige produkter der det er mulig. Da vi fikk høre om WoodSafe, tenkte vi: ‘Wow – her har vi en gyllen mulighet til å gjøre en forskjell sammen med våre helsekunder’, sier Borghild Midttun, salgssjef for helse i Norengros K.J. Brusdal.

Når vi anbefaler et nytt produkt til kundene våre, er vi opptatt av at det skal være like bra som det de allerede bruker, enten det gjelder materialets kvalitet, miljøprofil eller brukervennlighet. Hvis ikke blir det ikke brukt. Det er vi imidlertid ikke redde for med WoodSafe.

Miljøeffektene til WoodSafe er grundig dokumentert, der en uavhengig tredjepart blant annet har utført en fullverdig LCA-analyse av produktet (vurdering av produktets miljø- og ressurspåvirkninger gjennom hele livsløpet). Dette er spesielt relevant med tanke på det nylig innførte bærekraftsdirektivet CSRD, som stiller strengere krav til virksomheter blant annet når det gjelder å rapportere CO2-avtrykket til alle produkter man kjøper og selger.

Aktører i helsesektoren er, i likhet med andre store organisasjoner, pliktige til å levere et klimaregnskap, som spiller en viktig rolle i CSRD-rapporteringen. Da er det positivt å kunne vise til et produkt som WoodSafe, som vil ha en direkte påvirkning på klimaregnskapet. På den måten demonstrerer man sitt engasjement for miljøvennlige løsninger og kan oppfylle de pålagte rapporteringskravene.

Woodsafe kanyle- og risikoavfallsbeholder
Woodsafe kanyle- og risikoavfallsbeholder

Større fokus på miljø i anbud

Den 1. januar 2024 trådte skjerpede krav til vektlegging av klima- og miljøhensyn i offentlige anbud i kraft. Denne endringen innebærer at klima og miljø må vektes med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser. Da blir det enda viktigere å velge produkter som kan bidra til å minimere belastningen på miljøet.

– Nå som det har blitt et mye større fokus på miljø i offentlige anbud, må kundene tenke annerledes. Det gjør at vi også må tenke annerledes, sier Thale Jacobsen, kategorisjef for helse i Norengros.

Hun forteller at Norengros hele tiden blir utfordret av kundene sine til å finne løsninger som kan minimere miljøpåvirkningen, samtidig som de utfordrer leverandørene sine. På den måten oppstår det en situasjon der man pusher hverandre for å levere bedre produkter, noe som gagner alle parter.

– Når vi anbefaler et nytt produkt til kundene våre, er vi opptatt av at det skal være like bra som det de allerede bruker, enten det gjelder materialets kvalitet, miljøprofil eller brukervennlighet. Hvis ikke blir det ikke brukt. Det er vi imidlertid ikke redde for med WoodSafe, avslutter Thale.

Norengros har helt siden oppstarten i 1989 engasjert seg i miljø og bærekraft i alle ledd, fra produksjon til ferdig produkt og videre til avfallshåndtering og gjenbruk. Vi jobber utrettelig med å finne produkter som hjelper kundene våre med å redusere CO2-utslippene sine, drive mer effektivt, forbedre lønnsomheten og nå forretningsmålene sine. Ønsker du å høre mer om WoodSafe og dens fordeler? Kontakt oss i dag, så gir vi deg en full brief!

Woodsafe kanyle- og risikoavfallsbeholder