Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
resirkulert PET / rPETresirkulert PET / rPET

Hva er resirkulert PET / rPET?

rPET står for resirkulert PET. Det vil si at innsamlede PET-produkter av en viss kvalitet kan benyttes på nytt i produksjon av RPET. Produktet må være 100% PET – monomateriale.

rPET

Etter at PET-materialet (mest brukt p.t er panteflasker) er samlet inn, blir det renset, vasket og prosessert til flak (granulat) i et PET-prosesseringsanlegg for deretter og bli omsatt på et åpent marked. Disse flakene kan smeltes på nytt og prosesseres til nye PET-produkter (rPET), som kopper, flasker eller ferdigrettemballasje. 

rPET-produkter som skal benyttes i næringsmiddelindustrien må følge svært strenge krav i forhold til matsikkerhet.

Ofte må det derfor tilsettes en viss andel nytt PET-materiale for å oppfylle disse kvalitetskravene. Produsenter som tilbyr en høy andel rPET i sine produkter styrer selv innsamling, rens, vask evt. omsmelting for å best mulig kontroll og resultat.

Forbrukerne bør kildesortere rPET-emballasje som plast. Dette blir deretter skilt fra annen PET-emballasje i sorteringsanlegget, hvis et slikt anlegg er tilgjengelig. Storparten av denne andre PET-emballasjen blir brukt til energigjenvinning (forbrenning). I beste fall blir den nedsirkulert til pakketeip eller tekstilfibre.

Engangsprodukt i rPET

Fordeler

Opprinnelse og produksjon

 • Laget av resirkulert materiale
 • Energibesparende gjennom bruken av resirkulert materiale

Avfallsdisponering

 • Teoretisk svært god resirkulerbarhet
 • Fremmer en sirkulær økonomi

Egenskaper

 • Fettavisende
 • Vannavvisende
 • Syrebestandig
 • Velegnet til frysing
 • Kan låses med lokk

Ulemper

Opprinnelse og produksjon

 • Siden materialet er fra fossile råmaterialer, må nye fossile råmaterialer stadig tilføres
 • Miljønedleggelse fra oljeutvinning

Avfallsdisponering

 • Frigir Co2 under forbrenning
 • Nedsirkulering (ikke lukket kretsløp)
 • Ikke alltid resirkulerbar
 • Er skadelig for miljøet ved forsøpling

Egenskaper

 • Omfattes av engangsplastdirektivet

Kanskje du også er interessert i dette?

Les mer om de ulike variantene.