Miljø

Overordnede mål for ytre miljø

Norengros AS skal være en virksomhet med et felles og sunt verdisett, der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig og disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og adferd. Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer.

Gjennom tydelig vareinfomasjon ønsker vi å påvirke kjedens kunder til å velge produkter og rutiner basert på miljøhensyn. Alle produkter med offisielle miljømerker er tydelig merket i våre varekataloger og i vår nettbutikk. Nettbutikken gir i tillegg våre kunder mulighet til å filtrere på miljømerker, slik at kun miljømerkede produkter vises.

Vi oppforder deg som kunde til å tenke over hvordan du kan være med på å minke miljøbelastningen i forbindelse med dine innkjøp. Husk at alle vareleveringer fra dine leverandører belaster miljøet. Derfor bør du samle kjøpene på så få leverandører som mulig, og tenke på hvor ofte det er ­nødvendig å bestille varer.

 

Vi vil stimulere våre leverandører til å miljøtilpasse egen virksomhet og produkter, gjerne i henhold til ISO-14001 standard. Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.

 

Alle ledere hos Norengros AS har et særlig ansvar for tilrettelegging og oppfølging og framstå med synlig og troverdig engasjement, for derigjennom å oppfylle kundekrav, myndighetskrav og egne krav for ytre miljø. Vi arbeider med forbedring gjennom systematisk internkontroll, kvalitets- og HMS-arbeid. Alle medarbeidere hos Norengros AS har ansvar for å sette seg inn i og etterleve gjeldende krav.

 

Norengros AS og hele Norengroskjeden har som mål å bli klimanøytrale i løpet av 2019.

 

Norengros er sertifisert i henhold til standardene NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet) og 14001:2015 (miljø), og de nedfelte styringsreglene skal følges av alle i selskapet.

 

Norengros er medlem i Grønt Punkt. ­Merket ­forteller at produsenten er tilknyttet en ­ordning for resirkulering av emballasje. For norske ­produkter betyr Grønt Punkt-merket at ­produsenten eller importøren har betalt ­emballasjevederlag. Det er Grønt Punkt Norge (tidligere ­Materialretur AS) som ­administrerer ordningen. Norengros betaler vederlag for all emballasje vi er vederlagspliktig for.

Norengros er medlem i El-retur. Vi tar i mot kasserte EE-produkter (ikke hvitevarer) gratis.

 

Les også:

Nytt miljøkonsept hos DNB gir redusert matavfall

Sammen for plast- og giftfrie barnehager

Nye pappesker gir færre trailere på veiene og mindre avfalli naturen

Bærekraftig produksjon gjennom hele leverandørkjeden