Oppfyller din bedrift kravene til førstehjelpsutstyr?

Norengros hjelper deg gjerne med å foreta en nødvendig risikoanalyse, slik at din bedrift oppfyller de krav som stilles i lovverket og ikke minst sikrer egne ansattes liv og helse.

Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett - alltid

Bedrifter, institusjoner, møtelokaler, kjøpesentre, kontorfellesskap og idrettslag bør ha førstehjelpsutstyr og hjertestarter lett tilgjengelig.

Man må med regelmessige intervaller sørge for å kontrollere og supplere førstehjelpsutstyret i virksomheten. På den måten får både du og dine medarbeidere trygghet for at det holder en høy og jevn standard.

 

Oppfyller din bedrift kravene?

I Arbeidsmiljøloven §4-4 er det presisert at førstehjelpsutstyr skal være plassert lett tilgjengelig, tilpasset arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold. Ansvaret ligger hos arbeidsgiver.

 

 

  • Hva er nødvendig i din bedrift?
  • Hva er tilgjengelig og hvor oppdatert er førstehjelpsutstyret?

Bli kunde

Blekk og tonerguide