Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Fagspesialister i NorengrosFagspesialister i Norengros

Egne ansatte

Mangfold og like muligheter blant de ansatte er viktig fordi det fremmer innovasjon, kreativitet og produktivitet, samtidig som det sikrer rettferdighet og respekt.

I Norengros jobber det over 1000 ansatte. Vi har et stort fokus på trivsel, muligheter og kompetanseoverføring. Undertema omfatter også områder som muligheter for opplæring og utvikling.

Kjeden Norengros har mange ansatte fordelt utover grossistene og kjedekontoret, og har et stort fokus på å sikre deres trivsel og muligheter. Norengros har høyt fokus på kompetanseheving for sine ansatte og legger til rette for dette på flere måter. Blant annet benytter vi e-læring, leverandørbesøk, ukentlig kompetansetime (Teams) og egne arrangementer.

Andre temaer som er avdekket her er personvern. Personvern omhandler innhenting, lagring av persondata og tilhørende databeskyttelse.

Norengros innhenter og oppbevarer en rekke persondata på sine ansatte, som fordrer at Norengros har gode personvernordninger på plass for å hindre at denne dataen ikke kommer på avveie.

I tiden fremover vil vi jobbe mer med disse temaene.

Påvirkningsvesentlighet

Negativ påvirkning

  • Potensiell negativ påvirkning på egne ansatte gjennom manglende tiltak for å unngå diskriminering og tilrettelegge for mangfold blant ansatte. Potensiell negativ påvirkning gjennom utilstrekkelige tiltak for å motvirke vold og trakassering på arbeidsplassen

Positiv påvirkning

  • Potensiell positiv påvirkning på ansatte gjennom medarbeidersamtaler, karrieremuligheter, opplæringsprogrammer osv. og gjennom programmer som fremmer mangfold.

Finansiell vesentlighet

Risiko

  • Risiko for omdømmetap dersom det avdekkes manglende håndtering av mangfold og like muligheter i Norengros’ egen drift. Dette inkluderer også risiko for tap av ansatte og vanskeligheter med nyansettelser.

Mulighet

  • Økt omdømme og markedsandeler. Økt anseelse for ansatte og nyansettelser.