Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Tidligere i år kom næringskomitémedlemmer fra Høyres stortingsgruppe på besøk til avdelingen vår i Bergen.

En tydelig stemme på bærekraft

Vår målbevisste satsing på bærekraft gir oss muligheten til å være en pådriver på området både i Norge og i utlandet. Samarbeid er nøkkelen til å oppnå positiv endring. Kjededirektør Hanne Martine Vedeler og drifts- og bærekraftsdirektør Håkon Skjellevik-Heger ser en positiv utvikling i bransjen, hvor selv små grep kan gjøre en stor forskjell.

Norengros var tidlig ute med å satse på bærekraft, og vi har som mål å ta ­markedets sterkeste posisjon på området. For å klare dette er vi nødt til å samarbeide med både kunder og leverandører. Som en del av den internasjonale innkjøps- og salgs­organisasjonen INPACS får vi også mulighet til å samarbeide med aktører på tvers av landegrensene.

Kjededirektør Hanne Martine Vedeler og drifts- og bærekraftsdirektør Håkon Skjellevik-Heger spiller viktige roller i dette arbeidet. Hanne sitter også i styret til NHO Handel, og Håkon er en del av NHO Handels Bærekraftgruppe sammen med andre store selskaper som IKEA, Clas Ohlson, Rema 1000, Oda, XXL og Kremmerhuset.

Dette gir oss muligheten til å dele erfaringer og drive satsingen på bærekraft videre i hele handelsnæringen i Norge. I tillegg til dette er vi aktive i høringer vedrørende miljøkrav i offentlige anbud og i flere forskjellige næringsnettverk, som for eksempel Klimapartner m.m.

Offentlige innkjøp og samferdsel på agendaen

Tidligere i år kom næringskomitémedlemmer fra Høyres stortingsgruppe på besøk til avdelingen vår i Bergen. På agenda­en var samferdsel, offentlige innkjøp og bærekraft. Besøket ga oss enda mer motivasjon til å fortsette arbeidet vårt!

Besøk fra næringskomitémedlemmer fra Høyres stortingsgruppe i Bergen.

Besøk fra næringskomitémedlemmer fra Høyres stortingsgruppe i Bergen.

Bærekraftskole som viktig ressurs

Norengros er i tillegg medlem av den internasjonale innkjøps- og salgsorganisasjonen INPACS, hvor både Hanne og Håkon er aktive. Her har de vært med på å innføre «Sustainability School», som er en videreføring av «Bærekraftskolen» i Norengros. Dette ble i sin tid startet som et ressurssenter hvor de ansatte i Norengros kunne lære mer om bedriftens tiltak innen bærekraft, miljø og etisk handel. Konseptet er nå videreført til INPACS, som har laget et lærings­opplegg basert på denne modellen for medlemsbedriftene sine i både Europa og i andre deler av verden.

Håkon forteller at bevisstheten rundt bærekraft har økt de siste årene. – Det begynte litt i det små, men etter hvert har mange sett at dette har noe for seg. Vi var tidlig ute med å legge vekt på dette i markedet vårt, og nå ser vi at kundene og leverandørene våre har tatt grep i organisasjonene sine og ansatt egne bærekraftansvarlige.

Erfaren sparringspartner

Hanne, Håkon og kollegaene deres i Norengros har mange gode dialoger med kundene på bærekraftsområdet. Når kundene blir opptatt av bærekraft og vil finne sin strategi og sin profil, har de en erfaren sparrings­partner i Norengros. Med kompetansen de har opparbeidet seg, kan de gi gode råd både strategisk og produksjonsmessig.

Det viktigste vi gjør, er å påvirke brukerne av produktene våre til å ta gode valg

– Vi snakker med leverandørene og utfordrer dem på å bli bevisste på helt enkle ting som å tillby miljømerkede produkter, bruke monomaterialer i emballasje som gjør det enklere å sortere, vurdere hvor mange lag emballasje de faktisk trenger på en forsendelse – eller om de kan redusere bruken av kjemikalier i rengjøringsmidler, sier Hanne.

Våre ansatte har spesialkompetanse på din bransje. Les mer: Vår kompetanse - din trygghet

Hjelper kundene å drive mer bærekraftig

Håkon forteller at Norengros har et stort salgskorps som jobber tett på kundene og fanger opp behovene de har. – Kundene bruker produktene våre hver eneste dag, og det at vi kan hjelpe dem å optimalisere arbeidsdagen sin, er helt essensielt når vi snakker om bærekraft. Vår kombinasjon av kompetanse og produkter gjør at vi kan hjelpe dem med å drive mer bærekraftig og samtidig økonomisk effektivt frem mot målene sine.

Både INPACS og Norengros har forankret bærekraft­s­trategien i FNs bærekraftsmål. Som Inpacs sin ambassa­­dør for et forsvarlig arbeidsliv har Håkon og Norengros blitt en tydelig stemme både lokalt og internasjonalt på bærekraft. I bærekraftsgruppen som Håkon er en del av, sitter det totalt ti personer fra ulike land. Sammen har de laget hele bærekraftstrategien for INPACS, som skal fungere som en rettesnor for alle medlemmene.

– Flere av medlemmene i ulike bedrifter kommer til oss og vil lære av hva vi gjør, på samme måte som at vi besøker dem for ideer og inspirasjon. På mange måter er vi en foregangsfigur, avslutter Hanne. Hun er på vei til et styremøte i INPACS hvor det skal vedtas nye tiltak for hvordan organisasjonen skal jobbe videre med bærekraft.

– Det viktigste vi gjør, er å påvirke brukerne av produkt­­ene våre til å ta gode valg, sier Håkon, og begrunner det med at når kundene velger bærekraftige alternativer, blir leverandørene tvunget i riktig retning.