Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Helsepersonell kaster avfall

Slik kan man jobbe plastsmart i helsevesenet

I prosjektet «Plastsmart sykehus», som har undersøkt plastbruken ved Oslo universitetssykehus (OUS), er det identifisert en rekke tiltak for å få ned bruken av engangsplast i helsesektoren. I denne artikkelen presenterer vi noen av funnene og kommer med tips til hvordan norsk helsevesen kan bli mer plastsmarte.

Se for deg 100 fotballbaner i full størrelse. Forestill deg deretter at disse fotballbanene er dekket av et meterhøyt lag med plast. Dette er mengden engangsplast som brukes ved norske sykehus hvert eneste år. Denne plasten genererer omfattende klimagassutslipp under både produksjon, bruk og avfallshåndtering, noe som påvirker helsen vår, naturen og klimaet negativt. Heldigvis trenger det ikke å være komplisert å redusere plastbruken og få ned utslippene.

Gikk gjennom avfallet til sykehuset

Årlig går over 20 000 tonn plast fra sykehusene opp i røyk gjennom forbrenning. Omtrent halvparten av denne plasten kunne ha blitt gjenvunnet hvis den hadde blitt korrekt sortert. I prosjektet «Plastsmart sykehus», et samarbeid mellom OUS og avfallsrådgivningsselskapet Mepex, har man analysert avfallet ved tre avdelinger på landets største sykehus. Dette er gjort for å kartlegge hvordan man kan redusere plastbruken og finne ut hvordan mer av denne plasten kan gjenvinnes.

Å bli plastsmarte handler imidlertid ikke om å slutte med all plastbruk, men om å ha et kritisk og bevisst forhold til hva man bruker plasten til.

Her er noe av det de avdekket etter å ha gjennomgått avfallet på OUS:

 • Plasthansker er det enkeltproduktet det kastes mest av. Nasjonalt brukes det rundt 1300 tonn engangshansker årlig.
 • 60 prosent av restavfallet består av plast (utgjør over 20 000 tonn plast nasjonalt).
 • Rundt 400 tonn ubrukte produkter havner i restavfallet hvert år.
 • Mer enn 40 prosent av det som ligger i restavfallet, kan gjenvinnes.
 • Bare 18 prosent av restavfallet er egentlig restavfall.

Dette prosjektet understreker behovet for effektive avfallshåndteringsstrategier i helsevesenet, for å minimere miljøpåvirkningen og utnytte ressursene best mulig.

Kutt ut, bytt ut og sorter ut

For å sørge for at plasten går inn i et sirkulært kretsløp og at ressursene ikke går tapt etter én gangs bruk, er det utarbeidet en rapport fra prosjektet, med flere tiltak som kan iverksettes for å drive mer plastsmart, redusere CO2-utslippene sine og ikke minst spare store summer hvert år. Å bli plastsmarte handler imidlertid ikke om å slutte med all plastbruk, men om å ha et kritisk og bevisst forhold til hva man bruker plasten til.

For Norengros handler det om å begrense de små tingene som til sammen utgjør store utslipp. Vi utfordrer kundene og leverandørene våre hele veien. Må produktet være laget av plast? Og hvis det må det: Kan plasten være tynnere?

Tiltakene i rapporten er satt opp i et avfallshierarki som viser hvordan man bør prioritere mellom de ulike tiltakene. Kategorien «Kutte ut» kommer øverst, etterfulgt av «Bytte ut» og «Sortere ut»:

Kutte ut

Dette er den enkleste måten å redusere plastbruken på, og handler om å fjerne unødvendige produkter, redusere materialbruken i produkter eller endre praksis for ikke å bruke mer enn nødvendig. Dette kan dere gjøre:

 • Øk bevisstheten rundt mengden avfall som kastes, og endre rutiner som medfører unødvendig kasting av ubrukte produkter.
 • Still krav til leverandører om å unngå unødvendig dobbeltemballering.
 • Gjennomgå forhåndspakkede sett for å identifisere unødvendige produkter, og gi helsepersonell muligheten til å melde ifra om produkter som kastes uten å ha blitt brukt, eller som oppleves som unødvendige.
 • Undersøk om dere kan redusere materialforbruken i produkter som sprøyter eller kladder. Dere kan også stille krav i anskaffelser om bruk av resirkulert materiale, for eksempel ved innkjøp av risikoavfallsbeholdere.
 • Gjennomgå prosedyrer for å sikre korrekt bruk av hansker og munnbind.

Bytte ut

Engangsprodukter sparer tid, forenkler smittevernet og ivaretar krav om sterilitet, men utgjør et stort problem for miljøet. Å gå fra engangs- til flergangsprodukter kan gi store besparelser både i CO2-utslipp og kroner og øre. Dette kan dere gjøre:

 1. Innfør vaskbare varmejakker, og bytt til andre vaskbare flergangstekstiler der det er mulig.
 2. Vurder å fase ut engangskopper og -servise ved hele sykehuset.
 3. Vurder å erstatte sakser, pinsetter og tupferbrett m.m. med flergangsalternativer.
 4. Still krav om høy gjenvinnbarhet og bruk av enhetlige materialer i anbud.
 5. Hør med leverandører om muligheten for å bruke emballasje i monomateriale (produkt som består av kun ett materiale).

Sortere ut

Utsortering av enkeltprodukter og blandet plast vil kunne øke og forbedre gjenvinningen ved sykehuset. Da er det viktig med gode løsninger for avfallshåndtering. Dette kan dere gjøre:

 1. Inngå nedstrømsavtaler for utsortering av plast.
 2. Invester i brukervennlige avfallsbeholdere som er tilpasset ulike rom.
 3. Sørg for enkel og tydelig kommunikasjon om hva som skal sorteres, i form av for eksempel plakater, etiketter eller klistremerker.
Engangshansker, engangsbekledning, sprøyter, munnbind i søppelbøtte

Norengros hjelper helsevesenet med å bli plastsmarte

Norengros jobber kontinuerlig med å informere kundene sine i helsesektoren om hvordan de kan redusere bruken av engangsplast der det er mulig, og om hvordan de kan bytte ut produkter i jomfruelig plast med produkter i resirkulert plast eller andre produkter som bidrar til å redusere klimaavtrykket. For Norengros handler det om å begrense de små tingene som til sammen utgjør store utslipp.

Det er et løpende arbeid, og vi tar utfordringen

– Et eksempel på et produkt vi i Norengros nå fronter mot kundene våre, er grønne hansker som produseres med et lavere CO2-utslipp og 17 prosent mindre vann. Vi utfordrer kundene og leverandørene våre hele veien. Må produktet være laget av plast? Og hvis det må det: Kan plasten være tynnere? Her er det mange tonn å spare både for oss og kundene våre, sier Thale Jacobsen, kategorisjef for helse i Norengros.

Et annet produkt som nå er tilgjengelig i Norengros’ sortiment, er Woodsafe risikoavfallsbeholdere. De er laget av restavfall fra trevirkeproduksjon og reduserer CO2-avtrykket med 66 prosent sammenlignet med tradisjonelle beholdere laget av plast. I tillegg til å finne gode erstatninger på produkter som gir store utslipp, er Norengros også opptatt av å fjerne overflødige produkter der det er mulig.

– I for eksempel kateteriseringssett, som vanligvis består av tupfere, pinsett og hansker, har vi nå valgt å fjerne hanskene, fordi vi vet at disse hanskene ofte ikke blir brukt, men kastet. På den måten reduserer vi mengden plast i produktet vi leverer til kunden, sier Thale, og fortsetter:

– Innenfor helse er det fremdeles en vei å gå. Det brukes store mengder engangsplast, men samtidig er det ikke alle produkter det er mulig å bytte ut, for eksempel ting som kommer i nærkontakt med pasientene. Jobben vår blir da å finne gode alternativer til plast der det faktisk er mulig å foreta utskiftninger. Det er et løpende arbeid, og vi tar utfordringen, avslutter Thale.

Som næringslivets støtteapparat har Norengros produktene og kompetansen som trengs for å hjelpe helsevesenet med å bli mer plastsmarte og redusere kostnadene sine. Vi engasjerer oss i miljø og bærekraft i alle ledd, fra produksjon til ferdig produkt og videre til avfallshåndtering og gjenbruk. Er du interessert i å vite mer om hvordan Norengros kan hjelpe organisasjonen din med å redusere bruken av engangsplast og ta i bruk innovative produkter som har lavere belastning på miljøet, er det bare å kontakte oss.