Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Illustrasjonsbilde av hvordan man skal ta på seg hansker for å unngå krysskontamineringIllustrasjonsbilde av hvordan man skal ta på seg hansker for å unngå krysskontaminering

Unngå overforbruk av hansker i helsetjenesten

I Norge brukes det 30% flere hansker enn hva som er nødvendig, noe som resulterer i 490 tonn ekstra hansker i restavfallet årlig. I denne artikkelen kan du lære mer om når hansker skal brukes, og hvordan man enkelt kan forhindre krysskontaminering av hansker før bruk.

Statistikk fra FHI indikerer at det i Norge forbrukes 300 millioner hansker årlig – 70 millioner av disse hanskene brukes unødvendig. Fokus for Verdens Håndhygienedag i 2024 er det overdrevne forbruket av hansker innen helsetjenesten, spesielt der det ikke er nødvendig!

Når skal hansker brukes?

For å redusere overforbruket av hansker er det viktig å vite når hansker skal brukes og når det ikke er behov for å bruke hansker. Hansker er et viktig verktøy for å beskytte både helsepersonell og pasienter mot overføring av infeksjoner, men de er ikke alltid nødvendige. For eksempel, i situasjoner hvor det ikke er direkte kontakt med kroppsvæsker eller når man utfører vanlige oppgaver som ikke innebærer eksponering for smittestoffer, kan det være mer hensiktsmessig å vaske hendene grundig istedenfor å bruke hansker.

Hansker skal brukes når:

 • Det er kontakt med kroppsvæsker
 • Det er fare for dråpe- eller luftsmitte
 • Det er kontakt med forurenset utstyr eller overflater
 • Det er eksponering for farlige medikamenter eller kjemikalier
 • Man har sår eller eksem på hendene

Hansker skal ikke brukes når:

 • Det er direkte eller indirekte pasientkontakt

Unngå krysskontaminering av hansker

En utfordring er at mange hansker blir kontaminert før bruk og må derfor kastes. Krysskontaminering kan skje når bakterier eller andre mikroorganismer overføres fra ett sted til et annet, noe som kan føre til spredning av infeksjoner. Hansker som blir kontaminert før de engang kommer i bruk, representerer ikke bare en risiko for helse og sikkerhet, men også et økonomisk tap da de må kastes.

For å forhindre kontaminering av hansker før bruk:

 • Berør ikke boksen
 • Berør ikke andre hansker i boksen
 • Berør ikke hanskens kritiske områder; tommel, fingre og håndflate
Illustrasjonsbilde av hvordan man skal ta på seg hansker for å unngå krysskontamineringIllustrasjonsbilde av hvordan man skal ta på seg hansker for å unngå krysskontaminering

Enkel dispensering av én hanske om gangen

Det er viktig å huske på at ikke alle kan gjøre alt, men hvis alle gjør litt, vil det ha en stor effekt. For bedre etterlevelse av hygienetiltak og for å redusere svinn, anbefales SafeDon Hygiene System.

SafeDon Hygiene System er et hanske-dispenseringssystem designet for å minske smittefare og svinn av hansker. Systemet er laget slik at man ikke trenger å berøre verken boksen, holderen eller andre hansker i boksen. Boksen selv har tydelige instruksjoner for korrekt påføring av hansker og tjener som en kontinuerlig påminnelse om å følge håndhygieneprotokoller.

Funksjonene til SafeDon Hygiene System inkluderer:

 • Enkel dispensering av én hanske om gangen, med mansjetten først.
 • Eliminering av behovet for å berøre boksen, holderen eller andre hanskene i esken.
 • Sikker påføring uten å komme i kontakt med hanskens kritiske overflater som tommel, fingre og håndflate.

Bruk av hansker bør være en enkel og effektiv prosess, og med SafeDon Hygiene System kan brukerne føle seg trygge og hygieniske hver gang. Systemet er konsekvent i sin funksjon, uavhengig av hvor det er installert, og tilbyr en pålitelig og hygienisk løsning for alle brukere. Derfor anbefales SafeDon Hygiene System som en pålitelig partner i kampen mot smitte og svinn.