Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Arbeider foran skilt om sikkerhet

Bærekraftig produksjon gjennom hele leverandørkjeden

Norengros jobber aktivt for at menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering blir ivaretatt i leverandørkjeden.

Kartlegger hele leverandørkjeden for å sikre etisk og bærekraftig handel

Norengros jobber aktivt for at menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering blir ivaretatt i leverandørkjeden.

Norengros har vært medlem av Etisk handel Norge siden 2010, og har også utviklet egne etiske retningslinjer i samarbeid med Etisk handel Norge. Retningslinjene baserer seg på FNs menneskerettighetserklæring og konvensjoner fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), og er et viktig redskap i arbeidet med å fremme trygge og rettferdige arbeidsforhold hos produsentene Norengros bruker.

– Vi står fast på prinsippene våre. Vi inngår aldri leverandøravtaler dersom vi har avdekket at aktøren ikke kan etterleve de etiske retningslinjene våre, sier Rasmus Valen, som er assisterende innkjøpssjef i Norengros.

Risikovurdering av markeder

Før Norengros inngår sentrale avtaler, må leverandøren skrive under på at de forplikter seg til å forhindre blant annet tvangsarbeid, ekstrem bruk av overtid, barnearbeid, brutal behandling på arbeidsplassen, diskriminering og korrupsjon.

– Vi undersøker bransjen og landene leverandørene våre produserer i. Vi ser på de statistiske mulighetene for menneskerettighetsbrudd og dårlig oppfølging av arbeidsrettigheter og miljø- og samfunnsansvar. Risikovurderingen gjøres også ut ifra våre egne etiske retningslinjer, sier Valen.
Gjeng med mannlige arbeidere

Får oppdatert dokumentasjon via Factlines

Jobben med å avdekke uansvarlige leverandører kan være utfordrende og krever systematisk arbeid. I tillegg til å benytte statistikk fra kilder som er tilgjengelig via IEH, bruker Norengros det nettbaserte verktøyet Factlines, som gir virksomheter råd og støtte til hvordan leverandørkjeden kan kvalitetssikres.

– Factlines er et system som forenkler arbeidet med å samle inn og dele oppdatert informasjon om leverandørkjeden. Her kan leverandørene selv dokumentere hvordan de jobber med miljø, klima og etiske krav, så det blir synlig for alle, sier Valen.

Må forplikte seg til Norengros retningslinjer

– Før vi inngår avtaler sender vi først ut et spørreskjema, der leverandøren må informere om alle produksjonssteder og hvilke land de holder til i. Deretter gjør vi en risikoanalyse, før leverandøren må signere en egenerklæring om at de forplikter seg til å følge de etiske retningslinjene våre. Her ligger det også retningslinjer om at produktene blant annet skal innfri norske krav og ikke inneholde skadelige kjemikalier. Som en del av evalueringen besøker vi også fabrikkene for å se på hvordan prosesser og rutiner overholdes, sier Valen.

– I kontraktsmøtet fremlegges det informasjon om hvordan de skal jobbe med å innfri retningslinjene våre og hva arbeid med etisk handel betyr for dem.

Strenge prosedyrer for oppfølging

Dersom en leverandør produserer i et land som bemerker seg negativt, følger Norengros nøye med.

– Er det statistisk sannsynlighet for brudd på retningslinjene våre, tar vi tak i det. Det første vi gjør er å bruke kartleggingen vår til å finne ut av hvor det er størst sannsynlighet for at bruddene vil kunne oppstå. Ved hjelp av Factlines-løsningen kan vi sende ut en preventiv rapport til den aktuelle leverandøren, der de må svare på hvordan de jobber med problemstillingen og hvordan de vil forebygge eventuelle brudd, sier Valen.

Eksterne revisjonsselskaper

– Under inspeksjoner kan det selvfølgelig være et annet bilde enn virkeligheten som blir servert, så det er viktig å ha et bredt og nøyaktig grunnlag for å kunne vurdere risiko skikkelig. I enkelte tilfeller har vi også brukt rapporter fra revisjonsselskaper for å få mer troverdig informasjon om den reelle situasjonen. Disse har i tillegg mulighet til å gå undercover og intervjue arbeiderne, sier Valen.

– Målet med dette arbeidet er å sikre en mer bærekraftig produksjon – gjennom hele leverandørkjeden.

Sølv i internasjonal rangering av samfunnsansvar – EcoVadis CSR

Norengros' innsats har gitt resultater. I mars 2018 kom Norengros blant topp 30% rangerte, etter en grundig evaluering i regi av den internasjonale bærekraftplattformen EcoVadis. EcoVadis kartlegger og evaluerer tiltak for miljø, etisk handel og bærekraft i næringslivet.

– EcoVadis er ikke så kjent i Norge ennå, men veldig anerkjent internasjonalt. Vi har vært gjennom en omfattende evaluering. Etter å ha vurdert resultatene våre, ga ekspertene fra EcoVadis oss en sølvrangering, Silver Recognition Level – som tilsvarer topp 30% av alle bedriftene som har tatt evalueringen, sier Valen.

Det er kun 5% av de evaluerte bedriftene som har blitt rangert til gull.

– Vi er fornøyde med at vi rangerte høyt, men det er fortsatt mye vi kan bli bedre på, og vi har mye å strekke oss etter. Vi fortsetter å jobbe mot gull!
Norengros arbeid med etisk handelNorengros arbeid med etisk handel

Norengros arbeid med etisk handel

Norengros medlemskap i EHN innebærer forpliktelse å ha oversikt over utfordringer i egen leverandørkjede, og arbeide for å finne løsninger som balanserer belas­tningen på miljøet med forbruket og økonomien vår. Samtidig ivareta menne­skets sosiale forhold og ivareta behov for grunnleggende rettigheter.