Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Personer står foran stabel med stein

Arbeidere i verdikjeden

Temaet trygge arbeidsforhold referer både til trygge fysiske arbeidsforhold og til trygge psykiske arbeidsforhold hos arbeiderne i verdikjeden.

Trygge arbeidsforhold referer både til trygge fysiske arbeidsforhold og til trygge psykiske arbeidsforhold hos arbeiderne i verdikjeden. Dette gjelder både arbeidere oppstrøms og arbeidere nedstrøms som tar i bruk Norengros sine produkter.

Norengros har en rekke leverandører både i lavrisiko- og høyrisikoland, hvor det kan være brudd på menneskerettigheter eller dårlige arbeidsforhold. Norengros jobber aktivt med å sikre arbeidernes rettigheter i verdikjeden og samarbeider med Etisk Handel Norge. Gjennom bruk av Factlines jobber vi også med sporbarhet i leverandørkjeden.

Vi har siden 2010 vært medlem av Etisk Handel Norge og samarbeider med dem om å utvikle våre Etiske retningslinjer og vårt arbeide med etisk handel. Dette for å kunne opptre i tråd med det til enhver tid gjeldene regelverk og gjerne også være i forkant av det.

Vi benytter OECD-modellen til aktsomhetsvurdering av våre leverandører. Som en del av dette utfører vi årlig en Factlines undersøkelse med våre sentrale leverandører. I tillegg benytter vi både tredjepartsrevisjoner og gjør våre egne revisjoner på utvalgte leverandører.

Påvirkningsvesentlighet

Negativ påvirkning

  • Potensiell negativ påvirkning gjennom usikre arbeidskontrakter og bruk av ufrivillig deltid og negativ påvirkning gjennom diskriminering og ulike muligheter.
  • Potensiell negativ påvirkning på arbeidere i verdikjeden gjennom utilstrekkelige HMS-tiltak, f.eks. knyttet til utrygge fabrikker, i transportleddet eller i bruk av kjemikalier i renholdstjenester, samt negativ påvirkning gjennom mye bruk av overtid eller uforutsigbare arbeidstider.

Positiv påvirkning

  • Potensiell positiv påvirkning på arbeidere i verdikjeden gjennom revisjoner samt kompetanseheving hos kunder, nettverk og andre om produkter som bidrar til bedre arbeidsforhold i verdikjeden.

Finansiell vesentlighet

Risiko

  • Risiko for omdømmetap dersom det avdekkes dårlige arbeidsforhold i verdikjeden.

Mulighet

  • Gjennom positiv påvirkning, trygges arbeideres arbeidsforhold.