Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Kontormiljø med HÅG Sofi stoler

God ergonomi – nøkkelen til økt produktivitet og redusert sykefravær

Sliter virksomheten din med høyt sykefravær og ansatte som mangler overskudd til å fullføre arbeidsoppgavene sine? Da kan det hende at ergonomien på arbeidsplassen ikke er god nok. I denne artikkelen gir vi deg noen tips til hva du kan gjøre for å holde de ansatte fornøyde – og ikke minst friske, raske og produktive.

I dagens konkurransedrevne arbeidsmarked er det viktig for bedrifter å skille seg ut som attraktive arbeidsgivere, og en arbeidsplass som legger vekt på ergonomi, blir ofte oppfattet som moderne, ansvarsfull og fremtidsrettet. Å investere i ergonomiske løsninger kan med andre ord være nøkkelen til å tiltrekke seg talenter og skape et inspirerende arbeidsmiljø som fremmer de ansattes helse og produktivitet.

Hva er ergonomi?

Ergonomi er samspillet mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. Enklere sagt handler det om hvordan vi bruker kroppen vår på arbeidsplassen – enten man jobber som kontormedarbeider, håndverker, sykepleier, barnehageassistent, kokk eller resepsjonist. Det kan for eksempel dreie seg om kroppsstillingen vi har når vi skal løfte en tung gjenstand, eller når vi skal skrive en lang rapport foran en dataskjerm.

Aller helst ønsker vi å jobbe på en så god ergonomisk måte som mulig, noe som blant annet innebærer å variere arbeidsstillingen, ta aktive pauser og bruke korrekt arbeidsutstyr. På den måten kan vi forebygge muskel- og skjelettplager som kan føre til nedsatt produktivitet, utbrente ansatte og kostbart sykefravær. Faktisk er det lover og forskrifter som pålegger arbeidsgivere å legge til rette for god ergonomi på arbeidsplassen.

Mann sitter på HÅG Capisco stol ved undersøkelsesbenk
Mann ved pult bruker Rollermouse Pro og har PC på laptop-stativ

Derfor er det så viktig med gode ergonomiske løsninger

Menneskekroppen er ganske enkelt ikke konstruert for å sitte stille over lengre perioder. Den er heller ikke særlig glad i å utføre ensidige og repetitive arbeidsoppgaver. Dette er nemlig den perfekte oppskriften på stiv nakke, ryggvondter, musearm og andre plager som hemmer de ansatte i å utføre arbeidet sitt.

Muskel- og skjelettplager koster samfunnet mangfoldige milliarder kroner hvert år og er den fremste årsaken til at nordmenn sykmelder seg i arbeidslivet – sykefravær som kan bli svært kostbart for bedriftene som sysselsetter dem. Det er derfor helt avgjørende at virksomheter, i samråd med de ansatte, bidrar til å skape et sunt og trivelig arbeidsmiljø der ergonomiske løsninger blir prioritert.

Umiddelbart kan det å implementere slike løsninger på arbeidsplassen kanskje virke som en stor investering, men her er det mye å spare på sikt! Økt produktivitet, mer fornøyde ansatte og reduserte kostnader knyttet til sykefravær vil nemlig gi en betydelig avkastning på investeringen over tid. Ved å inkludere ergonomi som en del av bedriftens strategi oppnår du altså ikke bare øyeblikkelige gevinster, men sikrer også en bærekraftig og sunn fremtid for organisasjonen.

Ulike løsninger for ulike behov

Alle mennesker er forskjellige, med ulike grenser for hvor mye man tåler før kroppen begynner å si ifra om at noe er galt. Arbeidsbelastningen varierer også mye avhengig av hvilket yrke man har. En kontorarbeider jobber for eksempel mer stillesittende enn en barnehageansatt som jevnlig er ute på tur med barna, og renholdere utfører ofte mer ensidige og repetitive bevegelser enn en servitør på en restaurant.

Uansett yrke eller bransje er det viktig å få på plass tilpassede løsninger og ergonomiske hjelpemidler som forhindrer overbelastning og lar de ansatte jobbe med korrekt arbeidsstilling. Dette kan for eksempel være et heve- og senkebord som gjør det mulig å variere mellom å jobbe sittende og stående, eller et teleskopskaft som lar renholdere rengjøre i høyden uten å måtte strekke seg.

Støy er en annen faktor som kan påvirke de ansattes helse i form av økt stressnivå og muskelspenninger. Da handler det om å finne takisolasjon, gulvbelegg, møbler og gardiner som absorberer og demper lyden. Gjennomtenkt og god akustikk er avgjørende for å skape en ergonomisk og sunn arbeidsplass. Sjekk også ut denne artikkelen, hvor vi skriver om hvor viktig det er å sikre god belysning på jobben.

Et kontor der alle trives

Kontoret har de seneste årene fått en ny rolle i mange virksomheter. Store oppslagstavler og bokhyller er byttet ut med mobiltelefoner og Teams, mens åpne kontorlandskap i stor grad foretrekkes fremfor cellekontorer. Med såkalt «free seating» på arbeidsplassen stilles det høyere krav til at arbeidsstasjonene er ergonomiske og fleksible, siden flere personer bytter på å bruke den samme plassen. Da må de for eksempel ha muligheten til å justere høyden på skrivebordet.

Ergonomiske arbeidsredskaper, som fotstøtter, avlastningsmatter eller en Rollermouse, kan øke komforten for de ansatte og bidra til et lavere sykefravær. I et åpent kontorlandskap blir det naturlig nok også mer støy. For å sikre at de ansatte kan jobbe uforstyrret og konsentrere seg om arbeidsoppgavene sine, kan lydisolerte pods være en god løsning. Her får du flere tips til hvordan du kan få bukt med støy på arbeidsplassen.

Etter pandemien er det flere arbeidstakere som har innsett fordelene ved å jobbe på hjemmekontor, og sikkerheten, helsen og velferden til arbeidstakerne må ivaretas også når de jobber hjemmefra. Ifølge Arbeidstilsynets hjemmekontorforskrift skal derfor arbeidsgiver, så langt det er praktisk mulig, forsikre seg om at arbeidsforholdene på hjemmekontoret er fullt forsvarlige.

Sørg for at de ansatte er informert om viktigheten av god ergonomi hjemme, og tilby opplæring om riktig bruk av utstyr. Forsikre deg også om at de ansatte har en ergonomisk god arbeidsplass hjemme, helst med en justerbar arbeidsstol, god belysning og en stor regulerbar dataskjerm, og oppfordre dem til å bevege seg på hjemmekontoret og ta pauser når det er nødvendig.

God planlegging er nøkkelen for å skape en attraktiv arbeidsplass

For å sikre optimal ergonomi på arbeidsplassen er det viktig å holde en god dialog med de ansatte. Det er tross alt ofte disse menneskene som vet best hvor skoen trykker.

Her er fem råd som hjelper deg på vei:

  1. Kartlegg og vurder risikoen ved potensielle farer som finnes på arbeidsplassen med hensyn til å utvikle muskel- og skjelettplager. Hvilke arbeidsoppgaver er det de ansatte utfører, og hvordan kan disse tilpasses best mulig på en måte som passer for de fleste? For å få hjelp til dette kan du for eksempel opprette en liten arbeidsgruppe bestående av personer som kjenner arbeidsforholdene i virksomheten godt.
  2. Iverksett tiltak som fjerner risikoene dere avdekket i kartleggingen. Slike tiltak kan for eksempel innebære å tilpasse utstyret, kjøpe inn tekniske hjelpemidler, skifte ut inventar eller andre ting som reduserer risikoen for å utvikle helseplager.
  3. Sørg for god opplæring i korrekt arbeidsteknikk og riktig bruk av utstyr og hjelpemidler, og forsikre deg om at denne informasjonen blir vedlikeholdt på en systematisk måte.
  4. Organiser arbeidet til de ansatte slik at de i størst mulig grad unngår tidspress og monotont arbeid. En mangelfull organisering av arbeidet kan i seg selv være en risiko for å utvikle muskel- og skjelettplager. Sørg også for at de ansatte får nok variasjon og hvile i arbeidet.
  5. Legg til rette for fysisk aktivitet i løpet av arbeidsdagen. Ensidige bevegelser, fastlåste arbeidsstillinger, presisjonsarbeid og annet arbeid der den ansatte må sitte eller stå stille over tid, øker risikoen for å utvikle ulike helseplager. Sørg derfor for at de ansatte har muligheten til å ta pauser for å strekke på beina, ta seg en luftetur, gjøre enkle øvelser eller utføre andre fysiske aktiviteter.

Uansett hvilken bransje du driver i, er god ergonomi avgjørende for å holde de ansatte fornøyde, gi dem de beste rammene for å kunne prestere optimalt – og ikke minst redusere sykefraværet. I Norengros har vi lang erfaring med ergonomi, og våre profesjonelle konsulenter har hjulpet en rekke virksomheter i mange ulike bransjer med å skape sunne arbeidsmiljøer hvor de ansatte trives. Ønsker du å vite hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift med å forbedre ergonomien på jobben, er det bare å kontakte oss, så tar vi en prat om behovene deres.

Kilde: Arbeidstilsynet.no