Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Bilde som illustrerer bærekraft - strategi og lederskapBilde som illustrerer bærekraft - strategi og lederskap

Det store taktskiftet

2022 er året vi kommer til å se tilbake på som det store taktskiftet i bærekrafts­arbeidet – året hvor åpenhetsloven trådte i kraft og satte en lenge tiltrengt tilnærming til forsvarlighet og risikovurdering av egen verdikjede i system. Som medlem av Etisk Handel Norge siden 2010, har Norengros jobbet aktivt med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen verdikjede.

Leder til Norengros Bærekraftsrapport 2022 / 2023

Norengros bærekraftsrapport er ment å gi deg som leser et innblikk i hva Norengros har oppnådd i 2022 og hva vi sikter mot i 2023. Bærekraft er en av Norengros kjerneverdier og du vil få anledning til å lese om arbeidet vårt og samarbeidet med kundene, leverandørene og samarbeidspartnerne våre.

God lesing! Hilsen Håkon Skjellevik-Heger

Drift- og Bærekraftdirektør i Norengros Leder av bærekraftgruppen i Norengros, medlem av «Inpacs Sustainability Committee» og Inpacs ambassadør for FN mål 8

Håkon Skjellevik-HegerHåkon Skjellevik-Heger

Rapporten er skrevet i en kontrastfylt tid, hvor dagsordenen på den ene siden preges av å nå ambisiøse målsettinger i Europa gjennom EU sitt program European Green Deal, mens det på den andre siden raser en brutal krig på kontinent vårt. Krigen i Ukraina utfordrer tilgangen og prisene på råvarer, en situasjon som for en verdikjede fordrer smidighet og viljen til å finne gode løsninger når det kreves.

Det store taktskiftet

2022 er året vi kommer til å se tilbake på som det store taktskiftet i bærekrafts­arbeidet – året hvor åpenhetsloven trådte i kraft og satte en lenge tiltrengt tilnærming til forsvarlighet og risikovurdering av egen verdikjede i system. Som medlem av Etisk Handel Norge siden 2010, har Norengros jobbet aktivt med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen verdikjede.

Som Norges største forbruksvare­grossist står Norengros i en unik posisjon i verdikjeden for å drive frem endring i både leverandørleddet og forbrukerleddet. Kundene stiller større krav til innsikt om hvor og hvordan produkter har blitt laget. Leverandørene våre må sikre ansvarlighet og transparens i egen produksjon og verdikjede. Norengros har siden 1989 knyttet kundens krav og behov opp mot leverandørens evne og vilje til å levere. Rollen som næringslivets støtteapparat har aldri vært viktigere enn nå, i en tid hvor troverdighet og trygghet står sentralt.

Det skal være trygt å handle hos Norengros!

Etisk Handel Norge

Etisk Handel Norge er en medlems­organisasjon og Norges største nett­verk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Norengros rapporterer årlig åpent om vårt arbeid med etisk handel.

Etisk handel Norge

Når Norengros gjennom 2022 har satt et enda sterkere fokus på forsvarlighet i verdikjeden skaper dette store ringvirkninger. Egenerklæringen leverandørene våre leverer til oss er utvidet, og det er har vært gjort et omfattende kvalitetssikrings­arbeid på opprinnelsesland for alle varer.

Åpenhetslovens krav ønskes velkommen av Norengros for ytterligere å forsterke et arbeid og ansvar vi har jobbet med i over 30 år.

OECD-modellen

Fra klimanøytral til klimatiltak

Norengros er og skal fortsette å være ledende på bærekraft i vår bransje. Dette krever dedikasjon, fokus, og evnen til omstilling. Norengros tverrfaglige bærekraftsgruppe har de siste årene jobbet tett med eksterne partnere for å sikre at vi er på linje med etablerte fagmiljøer og det siste fra forskningsmiljøer i arbeidet med en ny klimaplan. I klimaplanen løfter vi blikket frem mot 2030 for å møte Norges klimamål og EUs Bærekraftsdirektiv CSDR og for å fortsette å være et ledende støtteapparat på bærekraft for næringslivet og kundene våre.

Samarbeidet mellom Vinjerock og Norengros for å skape en musikkfestival med minimalt miljøavtrykk viser kraften som skapes når spisskompetansen til medarbeiderne våre møter engasjementet til kundene våre.

Norengros vil forsterke pågående arbeid for å støtte oppunder Norges klimamål om å redusere utslipp med minst 55 prosent innen 2030. Norengros går foran og slutter å bruke begrepet klimanøytralitet i tråd med anbefalinger fra forskning, sterke fagmiljøer på bærekraft-, og Zero-rapporten «Jakten på klimanøytralitet og ansvarlig bruk av klimakreditter».

Samarbeid er nøkkelen til å lykkes

Samarbeidet mellom Vinjerock og Norengros for å skape en musikkfestival med minimalt miljøavtrykk viser kraften som skapes når spisskompetansen til medarbeiderne våre møter engasjementet til kundene våre.

I andre sammenhenger er det nye behov, et ønske om mer kostnadseffektiv eller miljøvennlig drift, eller mulighetene som ligger i et nytt direktiv, som f.eks. avfallsdirektivet, som gjør at vi sammen med kundene skaper nye produkter eller løsninger. Som støtteapparat til næringslivet er styrking av samarbeid, kommu­nikasjon, behovsforståelse og gjensidig utvikling av hele verdikjeden kritisk for å lykkes.

I året som har gått har vi vunnet priser hos kundene våre som årets non-food- leverandør, og Norengros KJ Brusdal ble tildelt en høythengende bærekraftspris fra Bergens Næringsråd.

Som en del av arbeidet med ny klimaplan løftes to nye FN-mål opp som hovedmål for Norengros, i tillegg til dagens mål 8 og 12. FNs bærekraftsmål nr. 13 «Stoppe klimaendringene» har vi indirekte jobbet med lenge allerede og får nå sin velfortjente plass som hovedmål. Norengros skal videre fortsette å bidra til å oppnå bærekraftig utvikling gjennom nye og sterke samarbeid i verdikjeden, og løfter frem FNs mål 17 «Samarbeid for å nå målene».

Norengros fortsetter å gå foran

Koblingen mellom brukte møbler, agurkproduksjon, brennende engasjerte Norengros-ansatte og ambisiøse kunder er én av flere historier vi presenterer i rapporten. Hos Norengros møter du noe unikt, og det legges merke til og settes pris på. I året som har gått har vi vunnet priser hos kundene våre som årets non-food- leverandør, og Norengros KJ Brusdal ble tildelt en høythengende bærekraftspris fra Bergens Næringsråd

18. november 2022 vant Norengros K.J. Brusdal årets bærekraftspris i regi av Bergen Næringsråd