Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Håkon Skjellevik-Heger og Ruth Brusdal presenterer på Bærekraftskonferansen i Bergen Håkon Skjellevik-Heger og Ruth Brusdal presenterer på Bærekraftskonferansen i Bergen

Elefanter og direktiver – vi fortsetter å gå på

I Norengros bruker vi i enkelte sammenhenger elefanten som metafor på klimakrisen. Den er stor, tung og vanskelig å sette ord på, men mye lettere å gjøre håndgripelig når den deles opp i biter. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Vi bestemte oss tidlig for å ta en offensiv posisjon knyttet til bærekraft i vårt marked. Gjennom flere år har visjonen vår om å være ledende på bærekraft skapt engasjement og utfordret oss til å finne gode kundeløsninger der vi og kunden ønsker endring, eller hvor miljøet trenger en endring.

Nå strammer vi inn kravene for å være leverandør til Norengros. Vi er overbevist om at vi i tett samarbeid med alle de dyktige ressurspersonene som utgjør vår sterke leverandørportefølje, skal nå de målene vi setter oss.

Globalt brukes det mer enn 300 milliarder kaffelokk av plast årlig, og hvert år kaster nordiske aktører i helsesektoren ti millioner risikoavfallsbeholdere. Listen er utømmelig med eksempler på hvor vi med store talls lov virkelig forstår at valgene hver og en av oss tar – både som privatpersoner og i jobbsammenheng – har en betydning. Derfor er det ekstra gøy når vi ser at vårt dedikerte fokus på bærekraft setter oss i posisjon til å ta biobaserte kaffelokk og risikoavfallsbeholdere av fornybare materialer til det norske markedet.

Norengros kan ikke gjøre alt, men vi får sannelig til mye likevel!

Person holder kopp med Liplid lokk
Woodsafe risikoavfallsbeholdere

Norengros skal være ledende på klimatiltak for at du skal lykkes med klimamålene dine

I 2023 presenterte vi Norengros’ klimaplan frem mot 2030. Vi setter ambisiøse mål for hvordan vi som kjede skal bidra til Norges klimamål om reduksjon i klimautslipp. For Norengros er det naturlig å sette mål knyttet til produktene vi selger, hvordan vi transporterer varene ut til våre kunder, at energien vi bruker skal være fornybar eller egenprodusert, og at vi gjør det enklere for kundene våre å velge produkter ut hvor miljøvennlige de er. Norengros har videre forpliktet seg til Science Based Targets-initiativet (SBTi) ved å sette mål i samsvar med Parisavtalens intensjoner.

2023 i tall – status og mål på Norengros' KPI’er definert i bærekrafts-prosjektet

2023 i tall – status og mål på noen av Norengros' KPI’er definert i bærekrafts-prosjektet

Vi innviet leverandørene våre i ambisjonene og visjonene våre i et stort leverandørseminar på tampen av 2023. Nå strammer vi inn kravene for å være leverandør til Norengros. Vi er overbevist om at vi i tett samarbeid med alle de dyktige ressurspersonene som utgjør vår sterke leverandørportefølje, skal nå de målene vi setter oss.

Prosessen med dobbel vesentlighetsanalyse har det siste året gitt Norengros bedre innsikt og forståelse for hvordan vi som bedrifter påvirker omgivelsene i operer i, og hvordan omgivelsene vi operer
i påvirker oss.

Norengros’ solide kompetanse og ekspertise på bærekraft er bakgrunnen for at Norengros er valgt som stolt bærekraftsponsor til Ski-VM i Trondheim i 2025 – et arrangement med mål om å være tidenes mest bærekraftige verdensmesterskap på ski. Vi gleder oss til folkefesten på hjemmebane neste år!

Ny kunnskap endrer gårsdagens sannheter

I arbeidet med bærekraft skjer det som ellers i samfunnet endringer, og det som er riktig i dag er nødvendigvis ikke riktig i morgen. Ny kunnskap endrer gårsdagens sannheter, og legger føringer for fremtidig strategi.

Prosessen med dobbel vesentlighetsanalyse har det siste året gitt Norengros bedre innsikt og forståelse for hvordan vi som bedrifter påvirker omgivelsene i operer i, og hvordan omgivelsene vi operer i påvirker oss.

I 2023 rangerte Etisk handel Norge Norengros til det foreløpige øverste nivå for aktsomhetsvurderinger sammen med kun et fåtall andre medlemsbedrifter.

Rapportering på dobbel vesentlighet er en del av kravene som inngår i bærekraftsdirektivet (CSRD), og er en nyttig prosess flere store bedrifter skal gjennom de neste årene. I år har vi startet prosessen med å endre bærekraftsrapporten i retning av kravene i CSRD-rapporteringen. Dette er et viktig steg på veien mot standardisert rapportering på bærekraft.

Vi er stolte av resultatet og det arbeidet vi har lagt ned for å komme hit vi er nå.

Trebokstavsforkortelser og stammespråk for bærekrafts­ansvarlige

De gode resultatene oppnår vi når vi evner å skape grobunn for de gode samtalene med resten av bedriftens ansatte, de som faktisk skal gjennomføre mye av dette arbeidet. Men kan vi oppnå ønsket fremdrift og resultat dersom kollegaene våre ikke forstår hvorfor og hvordan?

Det har kommet mange nye lover, direktiver og uttrykk vi som næringsliv må forholde oss til. Trebokstavforkortelsene blir det flere og flere av, og vi må være bevisste på å ikke lage et stammespråk som bare bærekraftsansvarlige forstår.

Det skal være trygt å handle hos Norengros

Med Åpenhetsloven gikk Norge foran i internasjonal sammenheng med en lov som beskytter arbeidernes rettigheter i hele verdikjeden.

Som mangeårig medlem av Etisk handel Norge rapporterer Norengros sin redegjørelse ifm. Åpenhetsloven i den årlige rapporteringen «Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis».

I 2023 rangerte Etisk handel Norge Norengros til det foreløpige øverste nivå for aktsomhetsvurderinger sammen med kun et fåtall andre medlemsbedrifter. Dette er en stor anerkjennelse av arbeidet Norengros legger ned for å sikre en trygg arbeidshverdag for arbeiderne i verdikjeden! I 2024 styrket vi i tillegg forpliktelsene våre til FNs bærekraftsmål gjennom å melde oss inn i UN Global Compact, verdens største internasjonale næringslivsdugnad for bærekraft.

God lesing!

Hilsen Håkon Skjellevik-Heger
Drift- og Bærekraftdirektør i Norengros

Leder til Norengros Bærekraftrapport 2023

Denne teksten er hentet fra lederen til Norengros Bærekraftrapport 2023. Bærekraftsrapporten er skrevet for våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og ansatte som kan finne inspirasjon og praktisk nytte i denne. Rapporten utgis hvert år og tilgjengeliggjøres på nettsiden vår. Som tidligere år inkluderer den også redegjørelser i henhold til Åpenhetsloven.